Regulamin

Zasady korzystania z serwisu szatz.pl

/Regulamin
Regulamin2018-11-09T13:49:27+01:00

Regulamin stronosklepu szatz.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona dostępna jest pod adresem internetowym www.szatz.pl. Prowadzona jest przez właścicielkę Krystynę Łukowską-Sitarek z siedzibą w Legnickim Polu, ul. Piastowska 17/1, (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 15.04.2011 r. Adres poczty elektronicznej: bizuteria.szatz@wp.pl, numer telefonu kontaktowego: 697 036 611, 609 030 983 (opłata wg cennika właściwego operatora).

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia koszyka.

 • APLIKACJA – oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane Klientowi przez Sprzedawcę, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu mobilnym.
 • KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze strony, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia zamówienia. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wylogowania ze strony.
 • TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne dotyczące Produktów, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy oraz komentarze są własnością firmy i nie powinny być kopiowane.
 • UMOWA SPRZEDAŻY określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.

II. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób:;-telefonicznie,
 • pocztą elektroniczną,
 • poprzez formularz na stronie.

III. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, w szczególności:

 • za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • gotówką przy odbiorze osobistym.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na kupno, może w dowolnym terminie odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bizuteria.szatz@wp.pl,
 • telefonicznie: 697 036 611, 609 030 983.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych i zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018 r.